Overdragelse/salg af Working Interest

 

 

 

Investor er berettiget til at sælge sine udbytterettigheder til tredjemand, på betingelse af at investor tillige overdrager rettigheder og forpligtelser i henhold til denne købs- og administrationsaftale til tredjemand. Kris Kon Oil & Gas Inc. eller investor må dog ikke overdrage eller sælge udbytte-rettigheder til amerikanske statsborgere i henhold til SEC (Finanstilsynet i USA). Kris Kon Oil & Gas Inc. beregner sig et administrationsgebyr i tilfælde af ethvert ejerskifte.

Gebyret udgør pr. 1. juli 2015 kr. 1.500,- + moms.

Kris Kon Oil & Gas Inc. og Kris Kon  kan være behjælpelig med salget af investors udbytterettigheder, såfremt investor måtte ønske det. Der indgås i givet fald særskilt aftale med investor herom. Kris Kon Oil & Gas Inc. og Kris Kon  beregner sig et salgshonorar på 3-5% herfor.

Valutakurser

EUR746,06
GBP831,33
SEK67,73
USD679,66

Verdenskort