Olie- og gasinvesteringer Risiko og Tryghed

Når Kris Kon administrerer din investering i olie- og gaskilder...
Kris Kon samarbejder udelukkende med partnere med et indgående kendskab til olie-/gasindustrien. Vore samarbejdspartnere (operatører) har mange års erfaring med olie- og gasudvinding og har tilknyttet professionelt personale - olieingeniører, geologer - med indgående kendskab til branchen. Der er daglig dialog for at sikre videreudvikling, vidensudveksling og informationsflow.

Ved investeringer er der altid en form for risiko. Kris Kon udvælger meget nøje projekterne i områder, hvor undergrunden på forhånd er professionelt undersøgt - og vi kender til forekomsterne, inden vi påbegynder vore projekter. Det betyder, at risikoen mere ligger  i det forretningsmæssige, det være sig svingende valutakurser eller olie- og gaspriser. Endvidere er der en risiko ved boring af olie- og gaskilder. Det skal dog bemærkes, at ved investeringer i andele i olie- og gasprojekter er den maksimale risiko, det investerede beløb.

For at sprede risikoen, sammensættes vore projekter af flere olie- og/eller gaskilder. Kilderne fordeles på området med en planlagt tidshorisont for opstart. Størstedelen af vore projekter ligger i Texas, USA.

Kris Kon anbefaler altid sine investorer, at sprede investeringerne på flere projekter.

Valutakurser

EUR746,06
GBP831,33
SEK67,73
USD679,66

Verdenskort