Løbende afkast

Kris Kon udbetaler afkast løbende på din investering..

Afkastet på din investering udbetales 4 gange årligt. Vi udbetaler afkast ultimo første kvartalsmåned.

EKSEMPEL:

Afkast for produktion i januar, februar, marts (Q1): Udbetaling af afkast ultimo juli.

 

Det er Kris Kons målsætning at sikre sine kunder et afkast på 10 - 20%. I 2010 havde vi et gennemsnitsafkast på vore projekter på 17,8%.

I perioden 2008 - 2010 havde Kris Kon et afkastgennemsnit på 20,6% pr. år!

Valutakurser

EUR746,06
GBP831,33
SEK67,73
USD679,66

Verdenskort