Investering i naturgasproduktion

Investering i naturgas er en relativ "grøn" investering...

Investering i naturgas er, sammenlignet med investering i olie, en mere grøn investering.
Naturgassen udleder ved forbrænding 30% mindre CO2 end eksempelvis olie og er således det reneste af de fossile brændstoffer.
Lige nu (januar 2017) er prisen på naturgas ganske lav - ca. 3,30 US$ pr. 1000 kubikfod. Men med den fokus, der er i USA på miljøvenlig energi, vil vi i de kommende år formentlig opleve en kraftig stigning i forbruget, og dermed også prisen på naturgas.

Investering i naturgas vil fremadrettet vise sig at være særdeles attraktiv.

Valutakurser

EUR747,21
GBP873,18
SEK70,18
USD674,56

Verdenskort