Glossar

Visse udtryk og termer kan være vanskelige at forstå, eller forholde sig til. Nedenstående glossar, med nogle af de mest anvendte fagtermer hjælper til at gøre nyheder og informationer fra projekterne lettere at forstå. Skulle der alligevel være spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Kris Kon.

BBL: Tønde: 42 US-gallons eller 159 liter.

BBLS: Tønder.

BOPD: Tønder olie pr. dag.

CASING: Et rør som isolerer zoner og holder vand, sten og andre uønskede elementer ude.

FORMATION: Et underjordisk lag, bestående af samme sten eller stentype. En formation kan indeholde en eller flere zoner, i forskellige dybder, med olie- og/eller gasforekomster.

FRAC/MULTIFRAC: En væske presses ud i en zone for at øge porøsiteten i jorden og dermed lette flowet af gas og olie, som efterfølgende kan udvindes. Det er ikke altid nødvendigt at udføre FRAC på en kilde for at få produktion, men ofte vil det øge produktionen.

US-GALLON: 3,8 liter.

LEASE: Område.
Indehaveren af en lease har retten til mineralforekomsterne i dette område og i undergrunden.

LOG: En log af en kilde viser forekomsterne af olie og/eller gas, samt øvrige detaljer om boringen.

MCF: 1000 kubikfod gas. 1 kubikfod = 0,0283 kubikmeter.

MMCF: 1 mio. kubikfod gas.

BCF: 1 mia. kubikfod gas.

OIL CUT: Olieprocenten i den væske, der kommer fra kilden. Jo højere oil-cut, jo mere olie er der i væsken.

PDP: Proven developped producing. Kilde med påviste reserver, der producerer.

PDNP: Proven developped not producing. Kilde med påviste reserver, der ikke producerer.

PUD: Proven undevelopped. Kilde med påviste reserver, der ikke er udviklet og ikke producerer.

RECOMPLETION: Gentagelse af tidligere arbejde på kilden for at optimere produktionen.

TUBING: En tubing kan laves efter casingen er på plads i kilden. En tubing sikrer, at olie og gas kan komme til overfladen under det rette tryk. En tubing er typisk 5-10 cm. i diameter.

WILD CAT BORING: En højrisikoboring  i et område uden påviste forekomster af olie og gas.

WILD CAT ZONE: En zone der viser sig i en boring, udover de forventede.

ZONE: En  formation i undergrunden kan indeholde en eller flere zoner med olie- og/eller gasforekomster, i forskellige dybder.

 

 

Valutakurser

EUR746,06
GBP831,33
SEK67,73
USD679,66

Verdenskort