Kris Kon

Kris Kon er Europas største direkte udbyder af olie- og gasrettigheder fra USA.
Kris Kons projekter og investors ejerskab/afregninger kontrolleres løbende af statsautoriserede revisorer i USA.

Kris Kon har kontorer i Danmark, Sverige, Holland, Luxemborg, Spanien og Texas, USA.

Stigende efterspørgsel og faldende udbud har fået oliepriserne til at stige.

Udviklingen ser ud til at fortsætte, og den har medført, at det er blevet stadig mere attraktivt at investere i olieproduktion.

Det er baggrunden for, at Kris Kon tilbyder investeringer (Working Interest) i olieproduktion i USA, hvor der fortsat i mange stater findes områder med ikke udnyttede men dokumenterede forekomster.  Forbedrede udvindingsmetoder og stigende oliepriser har ligeledes gjort det rentabelt at genåbne ellers lukkede kilder.

Det er de lokale myndigheder, der udsteder rettighederne til udvinding, men der er behov for kapital udefra for at sætte udvindingen i gang. Samtidig forhindrer amerikansk lovgivning mange amerikanere i selv at investere i produktionen, hvilket er med til at gøre investering udefra attraktivt.

Som investor bliver man medejer af olieproduktionen på de kilder, man investerer i.

Der er tale om en langsigtet investering med en potentielt løbende indtægt, idet produktionen kan fortsætte i mange år.

 

Kris Kon åbningstider

Mandag - fredag 10:00 - 12:00
Kontakt

Valutakurser

EUR745,47
GBP837,00
SEK71,28
USD665,95

Verdenskort