Investering for pensionsmidler

Særligt om investering i Investeringsselskabet KrisKon A/S for pensionsmidler.

 

 

Særligt om investering i Investeringsselskabet KrisKon A/S for pensionsmidler:

 

Kun rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter kan benyttes

Investeringen i selskabet skal udgøre mindst DKK 100.000.

Investorens samlede ejerandel i selskabet må ikke overstige 24,99%.

 

Værdien af unoterede aktier kan på investeringstidspunktet højst udgøre følgende

procentsats af den samlede pensionsformue i det samme pensionsinstitut:

 

20% for pensionsformuer under 2 mio. DKK

50% for pensionsformuer mellem 2 og 4 mio. DKK

75% for pensionsformuer over 4 mio. DKK.

 

 

I tabellen er vist eksempler på reglernes anvendelse:

 

Værdi af pensionsopsparing(DKK)   Grænse for investering i unoterede aktier (DKK)

500.000                                                                100.000

1.000.000                                                            200.000

1.500.000                                                            300.000

2.000.000                                                            400.000

3.000.000                                                            900.000

4.000.000                                                            1.400.000

5.000.000                                                            2.150.000

10.000.000                                                          5.900.000

 

Valutakurser

EUR746,06
GBP831,33
SEK67,73
USD679,66

Verdenskort