Investeringsselskabet US Production

 

 

Investeringsselskabet US Production A/S er en erhvervsvirksomhed med det formål at deltage i efterforskning, udvinding, produktion og salg af olie og gas fra USA, hvor afkastet der tilfalder investorerne, er skabt gennem driften af olie- og gasfelterne. Det forventes, at investorerne vil modtage et gennemsnitligt halvårligt udbytte på 15-20% p.a. af den investerede kapital.

 

Gennem Investeringsselskabet US Production A/S tilbyder vi aktier til

 

 • Private investorer, der ønsker at investere via frie midler
 • Private investorer, der kan investere via pensionsmidler
 • Selskabsinvestorer med midler fra holdingselskab eller lignende

 

Aktierne udbydes som Private Placement. Det betyder, at du har mulighed for at købe olie- og gasprojekterne uden, at disse har været udbudt i markedet.

 

Køb og salg af aktier vil blive udført og afviklet af VP, som også fører selskabets ejerbog. Det betyder, at du kan handle aktierne gennem din egen bank og får indlagt aktierne i dit eget depot.

 

Kris Kon A/S er selv aktionær i selskabet og vil kvartalsvis tilbyde nye aktier til interesserede investorer til markedspris.

 

Aktierne er unoterede, hvilket betyder, at papirene ikke handles på regulerede markeder. Selskabet er underlagt Aktieavancebeskatningsloven §19 som investeringsselskab med indløsningsret. Du har således mulighed for at sælge dine aktier hvert kvartal til indre værdi fratrukket omkostninger.

 

Gennem Investeringsselskabet US Production erhverver du direkte ejerskab af en portefølje af producerende olie- og gaskilder i USA, idet selskabet investerer i Working Interests i olie- & gaskilder. Hermed deltager du som partner i amerikansk olie- og gasproduktion med en række fordele:

 

 • Deltager i en industri, som normalt kun er tilgængelig for større olieselskaber
 • Investerer på lige vilkår med de professionelle amerikanske olieselskaber, som opererer kilderne
 • Performance er direkte afhængig af porteføljens olie- og gasproduktion og af udviklingen i olieprisen
 • Solide halvårlige udbytter på 15-20% p.a. i 20 år eller mere
 • Udbyttet er uafhængig af udsving på aktiemarkederne
 • Investering i et reguleret råvaremarked med høj investorbeskyttelse
 • Aktier i selskabet kan købes og sælges hvert kvartal via VP
 • Effektiv risikospredning på tværs af attraktive olie- og gasprojekter

 

Få information

Bliv kontaktet og få god indsigt i mulighederne inden for Private Placement.

 

Bestil Private Placement Memorandum

Ved bestilling accepterer du at blive kontaktet af Investeringsselskabet US ProductionA/S

Valutakurser

EUR746,06
GBP831,33
SEK67,73
USD679,66

Verdenskort